Életszakaszok

Nap mint nap megtapasztalod a gyermeked érzelmi fejlődését, amit az életszakaszok tagolnak olyan egységekre, amiket utólag is jól számba tudunk venni szülőként.

A gyermeked korából kiindulva is megtalálod a hanganyagokban az zenei/dal ajánlást és azokat a meseolvasásái- és hallgatási szokásokat, amik az adot életkorban a legjobban fejlesztik az érzelmi intelligenciát, a társas kapcsolatokat és a családi kötődéseket. Néha az érzelmi elakadások megelőzhetőek vagy megszelidíthetőek még azelőtt hogy krízissé válnának. Az életszakaszok természetes módon hoznak el érzelmi próbatételeket, de ha szülőként megismered az egymást követő életszakaszok jellegzetes kihívásai és a várható érzelmi határhelyzeteket tudatosabb és kezdeményezőbb lehetsz, nem ér váratlanul egy-egy esemény.

A gyermeked érzelmi fejlődése csecsemő korától fogva töretlen és folyamatos, az Otto Voice program a sokoldalúsága miatt képes abban támogatni a gyerekeket, hogy felnőhessenek az emberi hang legszebb és legőszintébb alkalmazásának megfigyelőjeként.

A tudásunk a gyermeki személyiség fejlődésének alapos tudományos ismeretein alapul, így válik jó támogatóvá.

Az életkori változásokra való érzelmi felkészülés valami különleges dolgot tanít a gyermekednek már most: önelfogadást és a nehézségekkel való megküzdés formáit.

Az emberi hang közelsége (a közös éneklés és a meseolvasásá élethelyzeteiben) minden életszakaszban más megoldásra ad egy kicsit másmilyen választ. Egy csecsemő esetében a hallás fejlődésének idején, a biztonságérzetet erősíti, a kisgyermekkor idején a kötődés változását rejti a hangok mögé, az óvodáskor idején pedig az önállóság első lépéseit helyezi a középpontba, majd a pubertás a jellem és az idientitás próbája.

Ahogyan a gyermeked nől, egyre összetettebb, egyre sokoldalúbb készségeket mozgósít benne mindaz, amit érte tettél akkor, amikor elkezdtél másként tekinteni a beszéd és énekhangodra.

Kérem a hanganyag-sorozat első részét

Töltsd ki az adatokkal a mezőket, hogy elküldhessem neked a hanganyag-sorozat első részét.